fenologia

f
Ecologia

Branca de l’ecologia que estudia les relacions entre els factors climàtics i les manifestacions estacionals o periòdiques (gemmació, floració de les plantes, maduració dels fruits, caiguda de les fulles, migració dels ocells, hibernació d’alguns mamífers, etc).