fenomen

fenómeno (es), phenomenon (en)
m
Filosofia

Allò que es manifesta als sentits i a la consciència i que pot ésser objecte de les ciències.