fer Pasqua abans de Rams

f

Esperar un fill abans de casar-se.