ferberita

f
Mineralogia i petrografia

Wolframat de ferro, FeWO4 .

Cristal·litza en el sistema monoclínic; color marronós o negrós. Té duresa 4-4,5 i pes específic 7,51.