Ferdinando Francesco d’Ávalos

(Nàpols, 1490 — ?, 1525)

Marquès de Pescara i comte de Loreto.

Noble napolità. Era fill d’Alfonso i de Diana de Cardona. Participà activament en les lluites militars d’Itàlia entre el 1512 i el 1525, al servei de FerranII de Catalunya-Aragó i de l’emperador Carles V. El 1512 fou fet presoner per Gastó de Foix a la batalla de Ravenna. L’any 1521 contribuí a la conquesta del Milanesat, i un any després participà en la batalla de Bicocca. El 1524 derrotà el francès Bonnivet, i l’any següent era l’artífex de la victòria de Carles V a Pavia. Poc temps abans de morir informà l’emperador d’una conjura que Francesc Sforza, duc de Milà, projectava contra el poder imperial a Itàlia. Fou governador de l’illa d’Ischia i camarlenc del regne de Nàpols. Es casà amb Vittoria Colonna (1509).