Fernán Núñez

Municipi de la província de Còrdova, Andalusia, situat al S de la ciutat de Còrdova.

Hi ha agricultura de secà i ramaderia, amb indústries derivades (maquinària agrícola, oli, pernils, etc) i tèxtils.