ferrer
| ferrera

f
m
Oficis manuals

ferrer Boix popular

© Fototeca.cat

Persona que treballa el ferro o que fabrica objectes de ferro.

L’ofici de ferrer fou el punt inicial de l’especialització dels gremis metal·lúrgics, els qual s’anaren separant d’aquest al mateix temps que el gremi es dividia en diferents variants tècniques. A València, des del 1283 hi hagué un gremi de ferrers, unit en principi amb els manescals i els argenters (ordinacions del 1298, renovades el 1329); la unió amb els manescals es mantenia en les del 1740. A Mallorca les ordinacions de ferrers són del 1630. A Barcelona se separaren successivament del gremi de ferrers els oficis de serrallers o ferrers manyans, radicats al carrer del Regomir (1380), els calderers (1395), els ganiveters (1512) i, per fi, els claveters (1683). Les rivalitats entre els oficis es resolien a vegades en una concòrdia, com la signada entre ferrers i manyans el 1562. El gremi estricte de ferrers, que rebé ordinacions el 1401, el 1538 i el 1599, es dividia en diferents quarters o barris i especialitats (obra negra, obra blanca, etc). Al s XVIII constituïen una confederació de tres oficis (ferrers, calderers i llanterners), que esdevingueren cinc per la unió de ferradors i manescals, i formaren, així, el nucli més important dels menestrals metal·lúrgics. Fora de les grans capitals els oficis metal·lúrgics acostumaven a formar una àmplia confraria de diversos oficis, a vegades anomenada de Sant Eloi ( eloi), dels quals eren capdavanters els ferrers: així a Vilafranca del Penedès, on la confraria comprenia també els argenters (1338), a Tarragona, Tortosa, Valls, Vic, Igualada, etc. A Lleida, el gremi de ferrers fou objecte de reforma el 1685.