ferro

m

Peça de ferro que forma part d’una arma, d’un objecte, d’una màquina, etc.