ferro

m
Oficis manuals

Cadascuna de les eines del torner formades per una peça de ferro muntada en un mànec i que hom empra per a fer rosques (ferros de roscar, mascle i femella), per a fer ranures (ferro de punta) o per a engrandir forats (ferro de costat).