fertilitat

f
Sociologia

Possibilitat fisiològica de procrear de les dones.

Són edats fèrtils les compreses entre 15 i 49 anys. Si hom no impedís d’una manera o una altra la concepció, la fertilitat seria igual a la fecunditat, però això no s’ha produït mai; el matrimoni tardà, el celibat i la limitació voluntària dels naixements originen una fecunditat molt per sota de les possibilitats fisiològiques de l’espècie.