fetilleria

hechicería (es), witchcraft (en)
f
Esoterisme

Conjunt de pràctiques màgiques per a posar al servei de l’home les forces sobrenaturals, a càrrec d’individus que es mouen impulsats pels esperits.

El fetiller vetlla pels interessos de la seva comunitat i per la defensa de qualsevol adversitat, per la qual cosa resta molt lligat als bons esperits, a diferència dels bruixots, que, bé que emprin tècniques anàlogues (coneixements empírics amb vista a la guarició de malalties, suggestió psicològica, ritus, etc), actuen protegits pels esperits malignes. En moltes societats la fetilleria es confon amb la màgia i la religió.