fíat

m

Fórmula usada per aprovar els exercicis dels qui pretenien de fer-se escrivans.