fibra neutra

f
Construcció i obres públiques
Tecnologia

Línia teòrica determinada per les fibres que, en un element estructural (biga, suport, etc) sotmès a flexió, no treballen ni a tracció ni a compressió.