figura

f
Música

Signe de la notació musical, anomenat habitualment amb el nom de nota .

Per la forma i el color, blanc o negre, hom indica la diferent durada del so al qual correspon.