fil

hilo (es), thread (en), filat
m
Indústria tèxtil

Cos de forma capil·lar, molt prim, flexible, d’una llargària indefinida, format adjuntant fibres o filaments (en l’operació de la filatura) i que serveix per a cosir, teixir, etc.

Per tal de mantenir les fibres unides, hom les sotmet a una torsió, que prem unes fibres contra les altres i les disposa de manera que tinguin la superfície de fricció necessària per a evitar que llisquin en sotmetre el fil a una tracció. Aquesta mena de fil és anomenada també filat. Per contra, el fil format per filaments no necessita la torsió, puix que aquests són tan llargs com el fil mateix; no obstant això, hom acostuma a donar-li una lleugera torsió per a mantenir els filaments units. Si hom ajunta un o més fils d’un sol cap i els sotmet a una segona torsió (retorsió), gairebé sempre en sentit contrari a la torsió primitiva, obté un nou fil retorçat o fil retort, anomenat també, simplement, retort. El fil de fantasia són fils retorts en els quals hom combina caps de diferents materials, de diferents colors, diferents gruixos, diferents torsions, etc, o bé adhereix, per mitjà de la torsió, fibres d’uns altres colors. A més a més, els fils poden ésser de diferent gruix en tota la longitud o a intervals regulars o irregulars, i es formen, així, bagues o cargolins. Si els fils de filament són sotmesos a una torsió molt gran, hom obté el crespó, fil amb forta tendència a formar cargolins. El fil de filaments artificials i sintètics és llis i estirat i té un aspecte semblant al de la seda; però, per tal de poder imitar l’aspecte i el tacte del cotó o de la llana, hom talla els filaments en fragments d’una llargària semblant a aquestes fibres naturals i els fila en les filadores convencionals o bé emprant una màquina especial, anomenada convertidor, que talla el feix de filaments paral·lels i converteix les fibres obtingudes en una cinta de manuar. Les propietats termoplàstiques de molts dels materials sintètics amb què hom fabrica el fil han permès de crear-ne d’una nova classe, el fil texturitzat (texturació), d’un gran volum, esponjat i sense brillantor, molt emprat en la fabricació de gènere de punt. D’altre fil de gran volum té una ànima de filaments rectilinis voltada d’uns altres filaments parcialment trencats que presenten un aspecte hirsut i amb poca extensibilitat. El gruix del fil és expressat per la relació entre el pes i la longitud (numeració dels fils). Unes altres característiques importants són el contingut d’humitat, la intensitat i el sentit de la torsió, la resistència a la tracció, l’elasticitat, l’allargament i la uniformitat de les propietats.