fil d’estopa

m
Transports

Fil que hom empra per a omplir les costures en l’operació de calafatar les embarcacions.