filantropia

filantropía (es), philantropy (en)
f

Amor envers els altres homes, el gènere humà.