filatura

f
Química
Indústria tèxtil

Esquema simplificat de la filatura per fusió d'una fibra polimèrica termoplàstica

© Fototeca.cat

Conjunt d’operacions que permeten d’obtenir un feix de filaments artificials o sintètics a partir de la matèria primera en forma de massa viscosa.

Aquest procediment consisteix bàsicament a sotmetre la massa fluida a una extrusió a través d’una filera , i varia solament, segons els materials, en la forma de solidificació del filament així obtingut. En la filatura per fusió , aplicada a polímers termoplàstics, com el polipropilè, la poliamida, el polièster, etc, hom fa l’extrusió del polímer fos, i el filament se solidifica per refredament. Hom fila el raió de viscosa i el raió cuproamoniacal pel sistema de filatura en moll , on el filament se solidifica en passar per un bany coagulant. Finalment, en la filatura en sec aplicada al raió acetat el filament passa a l’estat sòlid per l’evaporació del dissolvent, accelerada per mitjà d’un corrent d’aire calent.