filera

f
Anatomia animal
Entomologia

En els insectes, protuberància del llavi inferior (labre) de l’eruga per on surt el fil de seda.