filet perforador

m
Disseny i arts gràfiques

Aresta tallant de l’encuny.

És anomenat també filet encunyador.