fil·losilicats

m
pl
Mineralogia i petrografia

Grup de silicats caracteritzats pel fet de tenir estructura laminar.

Són constituïts per tetràedres de SiO4 4 -, amb els tres vèrtexs units amb els de llurs veïns formant capes de SiO4 4 -. En la forma més simple d’aquesta unió hom obté una xarxa plana hexagonal de SiO4 4 -. Dues d’aquestes capes es poden enllaçar per mitjà de cations, de manera que restin unides íntimament formant estrats, i aquests s’uneixen entre ells també per mitjà de cations, com en el cas del grup de les miques, o més senzillament per mitjà de molècules d’aigua, com en els minerals argilosos.