filosofies de la sospita

f
pl
Filosofia

Terme genèric que designa les filosofies de Marx, Nietzsche i Freud.

Malgrat les evidents diferències temàtiques, hom les ha agrupades pel seu antiidealisme comú. Totes elles tenen com a nucli central la crítica dels “ídols” de la tradició metafísica i racionalista d’Occident. Així, Marx questionaria el predomini de les nocions ideològiques sobre els condicionaments objectius, Freud la noció tradicional de personalitat fonamentada en la consciència i Nietzsche la noció mateixa de veritat.