Finale Ligure

Ciutat de la província de Savona, a la Ligúria, Itàlia.

Situada al golf de Gènova, al SW de Savona, és un centre agrícola (hortalisses, floricultura) i una estació balneària.