Finestrelles

Barri d’Esplugues de Llobregat, al vessant S de la muntanya de Sant Pere Màrtir, al límit amb el terme de Barcelona.

Es formà al començament del s. XX, i el 1923 s’hi inicià la construcció d’una urbanització. Fins el 1936 fou un nucli residencial d’estiueig, burgès i menestral. A partir del 1940 l’onada immigratòria a la comarca de Barcelona l’anà convertint en un dels barris dormitoris de la població obrera del continu urbà barceloní, però des que hom hi instal·là l’any 1973 l’Hospital Infantil de Sant Joan de Déu, el barri s’ha anat reconvertint en zona residencial.