finlandització

f
Política

Política exterior de neutralitat absoluta imposada per una gran potència a un altre estat.