Fira de Barcelona

Vista del recinte de la Fira Oficial i Internacional de Mostres de Barcelona

© Fototeca.cat

Fira de mostres celebrada anualment a Barcelona.

Actualment té dos recintes, a Barcelona i a l’Hospitalet de Llobregat.

La primera fira tingué lloc del 21 al 31 d’octubre de 1920, al Palau de Belles Arts, al parc de la Ciutadella, organitzada per l’Associació de Fabricants de Joguines, el Foment del Treball i l’Ajuntament per tal de combatre la competència dels productes estrangers, que envaïren els mercats després de la Primera Guerra Mundial. En la primera etapa perdurà solament fins el 1925, a causa dels resultats deficitaris, de l’aranzel proteccionista del 1922 i de la projectada Exposició Internacional del 1929. El 1933 s’inicià la segona etapa, als palaus d’Alfons XIII i de Victòria Eugènia, de Montjuïc (on també havia estat celebrada la del 1924, al Palau d’Art Modern). Fou declarada oficial i d’utilitat pública pel govern de la República, i s’interrompé el 1936. El 1942 s’inicià la tercera etapa, que al cap de pocs anys prengué un nou impuls amb la introducció de salons monogràfics. Amb el restabliment de la democràcia (1978) s’inicià una quarta etapa, marcada per la desaparició (1991) de la tradicional Fira de caràcter generalista. La nova etapa incorporà la participació conjunta de professionals, entitats privades i administracions públiques, bé que l’organització no fou pactada definitivament fins l’any 2000.

Els òrgans de govern són el consell general, on són representats l’Ajuntament de Barcelona i la Generalitat de Catalunya, amb la presidència ocupada alternativament per l’alcalde de Barcelona i el president de la Generalitat; el consell d’administració (presidit del 2000 al 2004 per Jaume Tomàs i Sabaté, posteriorment per Josep Lluís Bonet i Ferrer fins el 2018 i, des del desembre del 2018, Pau Relat i Vidal), i el comitè executiu, ambdós òrgans formats per empresaris i professionals vinculats a la Cambra de Comerç de Barcelona. L'any 2016, en una decisió polèmica, la direcció incorporà com a vocal la Fira de Barcelona a la Cambra de Comerç d'Espanya.

La Fira té una superfície total de 374.000 m2, repartits entre els recintes de Montjuïc (134.000 m2) i de Gran Via (240.000 m2), inaugurat l’any 2007. Acull prop d’un centenar de manifestacions. Hom pot destacar-ne, tant de les que tenen continuïtat com de les extingides, Gaudí (home i dona, posteriorment reformulat diverses vegades), Saló de l’Automòbil, Alimentaria, Rodatur, Expomòbil, Expotrònica, Informat, Sonimag, Expohogar, Liber, Expo Sports, Barnajoia, Saló del Còmic, Mercat del Vehicle d’Ocasió, Saló Nàutic, etc. Des del 2006 acull el Mobile World Congress. 

L'abril del 2017 arribà a un acord amb l'empresa Mercados Mexicanos per crear la societat Fira Barcelona Mèxic per a l'organització d'esdeveniments en aquest país.