fira de mostres

f
Economia

Exposició periòdica, en un espai constituït expressament, de mostres de productes, principalment manufacturats.

Aquestes fires són organitzades per l’aparell productiu per aconseguir una distribució i una comercialització millor dels seus productes, i actuen com a llotja de contractació de mercaderies i com a forma de publicitat. Poden tenir un caràcter local o internacional. Les principals fires de mostres europees començaren a celebrar-se durant la Primera Guerra Mundial i immediatament després, davant la necessitat de conquerir i de recuperar mercats; les més conegudes són les internacionals de Lió (1916), Brussel·les (1920), Milà (1920), Praga (1920) i Barcelona (1920), i les nacionals de Londres (1915), Birmingham (1915), Glasgow (1915), Basilea, París, etc.