Fira de Teatre al Carrer de Tàrrega

FiraTàrrega

Representació durant la Fira del Teatre al Carrer, a Tàrrega

© Fototeca.cat

Mercat internacional de les arts escèniques que té se celebra anualment a Tàrrega el segon cap de setmana de setembre.

Fundat el 1981 sota la direcció artística d’Els Comediants, és un gran aparador té com a objectiu la dinamització del mercat de les arts escèniques (amb un interès especial en les arts de carrer, els espectacles visuals i els no-convencionals) i la internacionalització dels creadors, així com la promoció de les creacions dels artistes emergents, l’impuls de la formació artística i de la gestió de la cultura i la generació d’aliances estratègiques per desenvolupar circuïts o produccions transnacionals d’arts de carrer.

És regida per un Consell d’Administració del qual formen part l’Ajuntament de Tàrrega, la Diputació de Lleida, la Generalitat de Catalunya i el Ministeri de Cultura.

Aspecte de FiraTàrrega

© FiraTàrrega / Eduard Ribera

Al llarg dels anys ha experimentat una evolució, des d’uns inicis més espontanis i festius fins a l’establiment d’uns fonaments i uns objectius clarament professionalitzats i d’una considerable projecció internacional.

En l’edició inicial rebé el nom de Fira del Teatre Trifulques i Xim-Xim al Carrer, i, fins el 1984, la direcció correspongué als Comediants. L’any 1985 fou constituït un patronat encarregat de l’organització, que posà l’accent en la captació de programadors i en l’atracció de públic, i inicià també la difusió en l’àmbit internacional. Des de la dècada dels anys noranta incidí en el vessant professional amb la creació de la Llotja, un espai de contractació i d'intercanvi entre professionals i accentuà, així mateix, l’especialització amb l’exclusió dels espectacles musicals.

Entre les iniciatives d’aquests anys, cal esmentar la “Col·lecció de La Llotja” de publicacions sobre la gestió de les arts escèniques, la Mostra Europea de Teatre de Carrer, l’espai Prosceni per a la promoció de nous artistes, etc., alguns dels quals tingueren continuïtat.

El 1999 inicià la difusió a l’Estat espanyol i entrà a formar part de la Coordinadora de Ferias del Estado Español, que tingué com a corol·lari l’entrada del Ministeri de Cultura al Patronat de la Fira.

Aspecte de la Llotja

© FiraTàrrega / Eduard Ribera

L’any 2007 adoptà la marca FiraTàrrega, i incorporà els ajuts procedents de l’Institut Català de les Indústries Culturals (ICIC). El 2007 es posà en pràctica la primera Residència Creativa, iniciativa consistent a facilitar el procés de producció d’un espectacle a una companyia, i, el 2008, els Laboratoris de Creació per a la producció de nous espectacles de carrer.

Aquest mateix any també liderà l’inici del projecte Meridians, una xarxa de festivals europeus amb l’objectiu de produir i exhibir conjuntament diversos espectacles. Posteriorment han pres també importància els focus anuals centrats a donar rellevància a la creativitat escènica de diverses comunitats geogràfiques, com ara la Vitrina Iberoamericana (2011) i el Focus Nòrdic (2012). El 2013, en col·laboració amb la Universitat de Lleida, organitzà el primer Màster de Creació en Arts del Carrer.

La Fira ha rebut, entre d’altres distincions, el Premi Nacional d'Activitats Teatrals, atorgat per la Generalitat de Catalunya i la Diputació de Barcelona (1983), el Premi a la Promoció atorgat pel Patronat de Turisme de la Diputació de Lleida (1999), el premi Esma, concedit per l'Escola de Turisme Esma de la Universitat de Girona (2000), el premi Cambra de la Cambra de Comerç i Indústria de Tàrrega (2000), el premi Àngel de Bronze de la Comunicació a Catalunya (2003), el premi Umore Azoka de la Fira d’Artistes de Carrer d’humor de Leioa (2005) i el premi Funde (2012).