firmware
*

m
Electrònica i informàtica

Suport lògic inalterable, és a dir, programa dipositat en una memòria morta (ROM).