fisiologia patològica

fisiopatologia
f
Biologia

Ciència que estudia les funcions alterades d’un organisme emmalaltit.