fita

amollonament (es), hito (es), milestone (en)
f
Geografia

A, fita; B, filloles; C, nivell del terreny; D, testimonis

© fototeca.cat

Senyal de pedra més o menys treballat, o bé d’obra, que indica la terminació d’una propietat immoble o d’un territori.

A Catalunya, hom procura de fer-les de pedra diferent de la qual abunda en l’indret i acostuma a muntar-les dretes. Solen anar acompanyades de filloles o de testimonis o bé de totes dues coses. Les dimensions acostumen a ésser d’uns dos pams d’altura en les propietats rústiques i força més altes quan assenyalen un terme municipal o parroquial. A vegades s’acoblen dues fites en un mateix sot per assenyalar canvi de direcció del termenal o bé introduint el costum de posar fites de pedra picada amb inscripcions.