fitohormona

hormona vegetal
f
Botànica
Bioquímica

Substància que controla el desenvolupament dels vegetals.

Les fitohormones són sintetitzades en un lloc del vegetal i es traslladen en un altre, on actuen en una petitíssima quantitat. Els nivells d’una fitohormona determinada o d’un conjunt de fitohormones en la planta fa que s’hi desencadeni un procés determinat (germinació de la llavor, floració, fructificació, abscisió de fulles i fruits, etc). Els estudis sobre la química i l’activitat biològica de les fitohormones naturals permeten de distingir-hi dos grans grups: les promotores del desenvolupament (auxines, citoquinines i gibberel·lines) i les inhibidores o retardants del creixement (àcid abscísic i etilè).