flabell

flabelo (es), flabellum (en)
m
Art
Cristianisme

Ventall de plomes, de mànec llarg, símbol de sobirania.

Portat per esclaus en la comitiva de llurs senyors, fou usat en civilitzacions orientals antigues (Mesopotàmia, Egipte) i fou conegut també en el món grecoromà. Fou introduït ben aviat en la celebració litúrgica cristiana. D’unes dimensions més reduïdes i generalment de metall, fou atribut propi del diaca, el qual el movia damunt l’altar, per tal d’allunyar-ne les mosques. Hom el relacionà amb el batec d’ales dels serafins, que, d’altra banda, hom hi troba figurats. És encara un objecte litúrgic de les esglésies de ritu oriental. Un flabell gros, de plomes, era portat en el seguici del papa, fins a les reformes de Pau VI.