flagel

m
Entomologia

Antena dels insectes tret del primer artell o escap .