flatositat

flato (es), flatulence (en)
f

Gasos acumulats en el tub digestiu.