flauta de Pan

f
Música

Naï romanès

© X. Pintanel

Instrument aeròfon, conegut des de l’antiguitat (siringa).

Consisteix en un conjunt de tubs (habitualment set) disposats en rengle i que hom pot fer sonar successivament desplaçant llurs orificis davant la boca. Rep també els noms de bufacanyes i de flabiol de set forats.