flavona

2-fenil-4H-benzopiran-4-ona, C15H10O2
f
Química

Flavona

©

Substància incolora aïllada de diverses plantes de la família de les primulàcies.

Té el punt de fusió entre 99-100ºC. De la flavona, com també de la isoflavona (3-fenil-4 H -1-benzopiran-4-ona), deriven tota una sèrie de pigments grocs molt difosos entre les plantes, com la quercitrina . Alguns pigments d’aquesta mena ja eren emprats a l’edat mitjana per a tenyir i estampar, i encara ho són avui dia. Hom ha arribat a aïllar més de 70 flavones; les isoflavones són menys nombroses. Alguns derivats de les flavones tenen efecte sobre la permeabilitat de les parets capil·lars (vitamina P). Entre altres, hom pot esmentar la quercetina, la rutina i l’hesperidina.