flavonoide

m
Bioquímica

Nom genèric dels composts fenòlics produïts normalment per les plantes, amb un esquelet característic constituït per dos anells de benzè units per una cadena de tres carbonis; l’estructura d’aquesta porció és l’emprada per a la seva classificació.

Els flavonoides i llurs glicòsids corresponents són àmpliament distribuïts en els vacúols vegetals com a pigments hidrosolubles, com és el cas dels antocians, que poden ésser de color blau, roig o porprat; les aurones i les calcones, de color groc; les flavones i els flavonols i llurs glicòsids, de color groc pàl·lid o ivori; les catequines, les leucoantocianidines i les isoflavones són incolores.