floema

leptoma
m
Botànica

Part del feix conductor formada pels tubs cribosos i generalment també per les cèl·lules annexes, per fibres i per cèl·lules parenquimàtiques, que condueix la saba elaborada.