Floquet de Neu

Floquet de Neu

© Fototeca.cat

Nom amb què s’anomenà un goril·la albí que formà part del Zoològic de Barcelona.

Fou capturat accidentalment als boscos del riu Muni, a Guinea Equatorial. Conegut també amb el nom africà de Nfumu Ngui (goril·la blanc), fou venut al naturalista Sabater Pi, que el dugué a Barcelona, on esdevingué un símbol del zoològic de la ciutat.

El seu albinisme, manifestat per un pelatge completament blanc, és l’únic cas conegut entre goril·les. Mitjançant encreuaments entre els seus descendents, s’intentà, infructuosament, aconseguir un altre exemplar de les mateixes característiques. Al llarg de la seva vida tingué 21 fills amb tres goril·les femelles. Morí el 24 de novembre del 2003 al Zoo de Barcelona, a l’edat de quaranta anys aproximadament, d’un tumor a la pell del pit, del qual havia estat operat al setembre del 2001 i que posteriorment se li reproduí.

L’any 2013, investigadors de l’Institut de Biologia Evolutiva de la Universitat Pompeu Fabra, en seqüenciar el genoma de Floquet de Neu, descobriren que calia atribuir la causa del seu albinisme a l’endogàmia, concretament a l’aparellament d’uns progenitors amb una relació de parentiu probablement del tipus oncle-neboda i portadors de la mateixa mutació que afectava la producció de melanina.