Flora de Catalunya

Obra de Joan Cadevall i Diars, publicada per l’Institut d’Estudis Catalans.

Iniciada el 1913, no fou acabada fins el 1937. En els tres primers volums col·laborà Àngel Sallent i Gotés, i en els tres darrers Pius Font i Quer. Malgrat ésser antiquada ja des del moment de l’aparició del primer volum, constitueix la primera gran obra de síntesi sobre la flora del Principat de Catalunya. Hi ha claus de determinació i la descripció de cada espècie, acompanyada d’una il·lustració i de dades diverses, referents a l’hàbitat, la distribució geogràfica, els noms vulgars, etc.