florejar

tr

Adornar, guarnir (alguna cosa) amb flors pintades, esculpides, etc.