Florence Nightingale

(Florència, 12 de maig de 1820 — Londres, 13 d’agost de 1910)

Infermera britànica.

Durant la guerra de Crimea (1854-55) organitzà hospitals de campanya, i a la tornada a Londres creà, a l’hospital de Saint Thomas, una escola d’infermeres que fou un model i un estímul per a totes les dones del món desitjoses d’incorporar-se, com a auxiliars, als esforços de la medicina i de la cirurgia.