flota d’alzina

Clitocybe tabescens (nc.), bolet d’alzina

f
Micologia

Bolet, de la família de les tricolomatàcies, de 5 a 15 cm d’alt de color groc, però falb o bru al centre del barret, el qual presenta una gran quantitat de metxes falbes o brunes.

La carn, de color blanc, no és hidròfana. Es fa en alzinars i rouredes, on forma flotes denses.