fluïdoteràpia

f

Mètode terapèutic destinat a mantenir o a restaurar per via endovenosa el volum i la composició normal dels fluids corporals.

Té com a objectius principals: la reposició de les pèrdues diàries d’aigua i d’electròlits per la pell, els pulmons, l’aparell digestiu i l’orina; la reposició de les pèrdues que pot haver sofert el pacient abans de l’inici de la fluïdoteràpia; el nodriment adequat de l’organisme mitjançant el càlcul de les seves necessitats metabòliques i l’aportació de les quantitats adients d’hidrats de carboni, greixos, aminoàcids i vitamines. La fluïdoteràpia és realitzada habitualment mitjançant la perfusió endovenosa lenta (degotament) de solucions que contenen els principis immediats necessaris en cada situació.