fluorur

fluoruro (es), fluoride (en)
m
Química

Compost binari de fluor amb d’altres elements metàl·lics o no metàl·lics.

Els fluorurs són obtinguts tant a partir de l’àcid fluorhídric com del fluor elemental. Els formats per elements metàl·lics el nombre d’oxidació dels quals és inferior o igual a 4, són de tipus salí; els d’elements no metàl·lics i els metàl·lics de valència més alta són generalment composts volàtils. Cal remarcar l’extrema reactivitat dels fluorurs volàtils en contacte amb l’aigua, segons les reaccions UF6 + 2H2O →UO2F2 + 4HF i SiF4 + 2H2O metal·lúrgia i en la fosa del vidre, i també en l’obtenció de l’àcid fluorhídric. Els hexafluorurs d’urani i de plutoni constitueixen una possible via d’eliminació dels productes de fissió i de recuperació del plutoni contingut en els combustibles nuclears irradiats. Nombrosos composts fluorats binaris (ClF3, ClF5, F2O, N2F4) han estat emprats com a propergols per a la propulsió de coets i de míssils.