fluorur d’hidrogen

HF
m
Química

Compost format per la combinació del fluor i de l’hidrogen.

És emprat generalment en solució aquosa, anomenada àcid fluorhídric.