fluoxetina

f
Farmàcia

Fàrmac antidepressiu del grup dels inhibidors de la recaptació d’amines.

Ha demostrat millor eficàcia i menys efectes secundaris que els antidepressius tricíclics, però té un cost econòmic superior. Es considera d’elecció en el tractament dels trastorns depressius i obsessivocompulsius, i del pànic, fòbies i bulímia nerviosa. Els efectes secundaris poden incloure trastorns digestius diversos (basqueig, vòmits, diarrea, etc) i trastorns neurològics com cefalea, somnolència, cansament, etc, per la qual cosa cal administrar-la amb molta precaució en pacients que han de conduir o manejar maquinària perillosa.