flux magnètic

m
Física

Flux del vector inducció magnètica B d’un camp magnètic.

La unitat SI de flux magnètic és el weber.