Flying Fish Cove

Capital de l’illa de Christmas, Austràlia.